Hírek
Nevezz be egy kezdeményezést!

A Com’On Sepsiszentgyörgy ifjúsági folyamatba olyan informális csoportok nevezhetnek be kezdeményezéseket, amelyek legalább 3 tagból állnak, a tagok 14-35 évesek és Sepsiszentgyörgyön élnek. Semmilyen megközés nem létezik a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat legfeljebb 5 kezdeményezést nevezhet be.

Nevezz be egy kezdeményezést!
 
KIT ÉS MIT KERESÜNK?

Minden információ a SZABÁLYZATban elérhető: https://comonsepsi.ro/szabalyzat 

Ki jelentkezhet kezdeményezőként?

A Com’On Sepsiszentgyörgy ifjúsági folyamatba olyan informális csoportok nevezhetnek be kezdeményezéseket, amelyek legalább 3 tagból állnak, a tagok 14-35 évesek és Sepsiszentgyörgyön élnek. Semmilyen megközés nem létezik a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat legfeljebb 5 kezdeményezést nevezhet be.

Az idei kiadás koncepciója a ‘Sepsiszentgyörgy Plus(z)’, amely a fiatalok részvételét kívánja szorgalmazni mindenben, ami a helyi közösség fejlesztését jelenti, különös hangsúlyt fektetve a város számára aktuális kihívásokra is:

 • Plusz Helyek: sepsiszentgyörgyi terek azonosítása és kulturális aktiválása, ugyanakkor meglévő terek olyan irányú újragondolása, amely által ezek új funkciót nyerhetnek, akár csak időlegesen is.
 • Plusz Témák: olyan témák, ötletek és kezdeményezések köztudatba helyezése, amelyek újdonságot hoznak a sepsiszentgyörgyi közösségek életébe, vitát és konstruktív ötletcserét gerjesztenek. Az újszerűség állhat akár a témában, vagy annak felvetésében is.
 • Plusz Tapasztalat: olyan kezdeményezések, amelyek a helyi közösségek tagjainak felnőtté válási folyamatát helyezik előtérbe, fiatal kortól kezdve mindaddig, amíg a város aktív lakosaivá válnak (elsősorban gyerekek és fiatalok).
 • Plusz Sztorik: az egyéni történetek kiemelése és hangsúlyozása, amelyek ezáltal e város diverzitására és multikulturalitására mutatnak rá, illetve az emberei kapcsolatokra.
 • Plusz Kapcsolat: a távol s itthon levő sepsiszentgyörgyiek kapcsolatának erősítése, a hazajövés motivációjának erősítése.

A részvételi folyamat alapelvei

Szeretnénk, ha a fiatalokból álló informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szólnának.

Hasonlóképpen bátorítjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyekbe kreatív módon kapcsolódhatnak be a résztvevők, illetve amelyek a város különféle negyedeiben, részeiben kerülnek megszervezésre. Az eseményeket csakis a városon belül, Sepsiszentgyörgy területén lehet megszervezni.

A COM’ON Sepsiszentgyörgy nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek pénzügyi korlátot állítanak a résztvevők elé. A programokon való részvétel ingyenes kell hogy legyen.

A kezdeményezéseknek innovatívan kell pótolniuk egy közösségi szinten tapasztalt hiányosságot/szükségletet.

A kezdeményezések törekedjenek a jól észlelhető és látványos eredmények elérésére, és lehetőleg hosszútávú hatásuk legyen.

A kezdeményezéseknek lehetőséget kell adniuk a fiataloknak, hogy szabadidejüket biztonságos körülmények között tölthessék el.

A kezdeményezések a közösség különféle (anyagi, vagy más jellegű) erőforrásait igyekezzenek beazonosítani és mozgósítani. (pl.  támogatók felkérése, amennyiben a költségigénylés meghaladja a 2500 lejt)

Nem támogatható projektek

Azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe:

Azon projektek, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve.

Egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása).

Visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei.

Politikai természetű projektek.

Olyan projektek, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak.

Bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű projektek.

Olyan projektek, amelyek az alkohol- és drogfogyasztásra biztatnak.

Olyan projektek, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg.

 

Mi a kezdeményezések benyújtási határideje?

A kezdeményezések 2019. március 31-én, 23:59-ig nyújthatók be. A tervezett ütemterv a szabályzatban található.

Hogyan segítünk a kezdeményezések benyújtásában?

A Com’ON Sepsiszentgyörgy keretében egy olyan facilitátori csoportot hozunk létre, amelynek tagjaihoz bármely fiatalokból álló csoport bizalommal fordulhat. 

Ki dönt a kezdeményezésekről? 

Bármely személynek joga van szavazni, aki saját felelősségére sepsiszentgyörgyi lakosnak vallja magát. A szavazás előtt további információkat közlünk a szavazási folyamatról. A szavazás várhatóan 2019. április 19. és május 19. között zajlik majd.

Ha a kezdeményezésed támogatást nyer, mikor tudod életbe léptetni? 

A kezdeményezések megvalósítása 2019. júniusa és novembere között zajlik.

Hol találhatok több információt? 

www.comonsepsi.ro oldalon, illetve e-mailen az info@comonsepsi.ro címen. 

Egyéb hírekAz összes hír
 • Csatlakozz a Com’ON Sepsi facilitátor csapatához!

  Jó hírünk van! Hamarosan indul a Com’ON Sepsi újabb kiadása! 

  Amennyiben érdekel a közösségi munka, és szeretnél segíteni a fiataloknak, hogy ötleteiket és kezdeményezéseiket kidolgozzák, megvalósítsák, akkor ez a neked való feladat!

 • Novemberi események összegzője. Hamarosan zárul a program

  November utolsó hétvégéjével sor kerül a Com’ON keretében szervezett fennmaradó eseményekre, amelyek megvalósításával le is zárul a program negyedik kiadása. November első felében három program valósult meg, a november 25-26-án pedig újabb négy kezdeményezésen vehetnek részt az érdeklődők.

 • Kezdeményezések október első felében

  Szeptemberben több mint 15 kezdeményezés valósult meg, amelynek nagy része közösségépítő és mulattató, másik része pedig mozgásra késztető, fejlesztő jellegű volt. Azok a személyek, akik részt vettek bármely eseményen, életre szóló élményt szerezhettek, azonban akiknek még nem volt alkalma betekinteni a programokba, azoknak ajánljuk a soron következő események színes skáláját.

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • BCR
 • Friss FM
 • Sepsi Rádió
 • We Radio