A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
Tanulók háza/ osztályterem (Székely Mikó Kollégium/Mikes Kelemen Elméleti Líceum), a falfestés pedig a városháza által engedélyezett kültéri falfelületen
A kezdeményezés lebonyolításának javasolt időszaka
2022-10-03 - 2022-10-31
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
A Feltérképező egy interaktív, élményalapú önismereti és készségfejlesztő foglalkozássorozat, melynek célja a gyerekek öntudatának és szociális képességeinek fejlesztése, az érzelmi nevelés, valamint a környezetükkel való interakcióik feltérképezése, mentális egészségük megerősítése. A csoportos tevékenységek során a gyerekeknek lehetőségük nyílik különböző művészeti- és élménypedagógiai eszközök segítségével körüljárni és felfedezni a környezetükben elfoglalt helyüket, szerepeiket, önmaguk és környezetük viszonyát (az otthonukkal, iskolájukkal, a környékkel). A 4 alkalmas műhelyt egy alkotói folyamat zárja, melyben a falfestés módszerén keresztül a gyerekek kifejezhetik, hogyan látnák magukat a közösségben, a környezetükben. Az alkotói tevékenység nyitott téren zajlik, amibe bárki becsatlakozhat.
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
- csapatépítő játékok az élménypedagógia módszerével - ön-és társismereti gyakorlatok - mentálhigiénés gyakorlatok: én és az otthonom, én és az iskolám, én és a környék témákban - érzelmi várostérkép tervezés - falfestés
Kinek szól a kezdeményezés?
Gyerekek (0-13 év),
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio
Korábbi kiadások