Fogadd el, fogadj el!
Manócskák
A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
Fizikai helyszín - Sepsiszentgyörgy, Puskás Tivadar Szakközép Iskola
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
Az érvényben levő romániai specifikus törvénykezés értelmében az iskolaköteles fogyatékossággal élő gyermekeknek joga van normál iskolában tanulni, azonban azt tapasztaljuk, hogy az egészséges osztálytársak nincsenek megfelelően felkészülve a sérült társaik el- és befogadására. Ebben kíván segíteni a "Fogadd el, fogadj el!" projekt, amelynek célcsoportja a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola IX. speciális osztály tanulói. A program keretén belül a serdülők a fogyatékosság általános tudnivalóiról fognak információkat kapni, de lehetőségük lesz szorosabb kapcsolat kialakítására is, valammint betekintést nyerni a fogyatékkal élők mindennapjaiba, tevékenységeibe, megtapasztalni különböző fejlesztési tevékenységeket is. A program sorozatban résztvevők az általános ismeretbővítés mellett gyakorlatban is megismerik a zeneterápia módszert, ellátogatnak a sepsiszentgyörgyi Irisz Házba. A kezdeményezés záróakordjaként a projektben résztvevő diákok és a Manócska zenekar egy közös koncertet ad. A projekt az elmúlt években több alkalommal került megszervezésre és általános tapasztalatunk, hogy a résztvevők attitűdje pozitív irányban változott, ugyanakkor a fogyatékkal élő tanulók iskolai inkluziója is könnyebbé vált. Az informáló - tudást bővítő program egyrészt a fogyatékkal élő személyek életébe fog hozni pozitív változást, másrészt pedig a sepsiszentgyörgyi közösség számára eredményez jelentős eredményeket szociális - gazdasági és kultúrális szinten.
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
A projekt első részében a tanulók általános ismereteket szereznek a fogyatékosságról, szerepjátékok segítségével megtapasztalhatják a különböző fogyatékossággal élők helyzetét, majd ezt követően a Philadelphia Pro Familia Support egyesület jogosultjaival együtt a megnevezett civilszervezet által biztosított terápiás - fejlesztő tevékenységeken vehetnek részt, majd a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház - felnőtt fogyatékkal élők nappali és foglalkoztató központját látogatják meg, ahol a felnőtt fogyatékkal élők mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. A kezdeményezés záróakordjaként a projektben résztvevő diákok és a Manócska zenekar egy közös koncertet ad, amelynek elsődleges célcsoportja a programnak otthont adó iskola közössége, valamint az ott tanuló diákok szülei és meghívottjai, de természetesen szeretettel várunk minden nyitott szívű érdeklődőt. Meglátásunk szerint akkor válik hasznosá egy ismerethalmaz ha lehetőség adódik minél tágabb kör számára elérhetővé tenni a megszerzett információkat, ennek érdekében minden diák számára készítünk egy információs füzetet, amely egyrészt fogyatékossággal kapcsolatos ismereteket fog tartalmazni, másrészt néhány "jó tanácsot", amelyek alkalmazásával gördülékenyebbé tehető a kapcsolatteremtés egy sérült személlyel valamint hasznos támpontokat nyújt a fogyatékkal élőkkel szembeni viselkedésünkben. A információs füzet elérhető lesz az iskola könyvtárában, a DSP székhelyén, valamint a koncert ideje alatt az annak otthont adó intézmény székhelyén és természetesen a Philadelphia Pro Familia Support egyesület facebook oldalán és a partner intézmények weboldalán is böngészhető lesz.
Hogyan járul hozzá a kedzeményezés a sepsiszentgyörgyi közösség életének a javításához?
Hogyan kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
A kezdeményezésről egy rövid bemutatót fogunk közzétenni az egyesület facebook oldalán, valamint a lezárása után egy képes beszámolót is. Továbbá plakátokkal, szórólapokkal népszerűsítjük a projektet. Ugyanakkor a partner intézmények - Puskás Tivadar Szaközépiskola, Kovászna megyei Közegészségügyi Igazgatóság weboldalán is megosztjuk ezeket a tartalmakat.
Milyen elvárásaitok, reményeitek vannak? A kezdeményezésnek milyen utóélete lehet? Folytatódik a jövőben?
Szükségetek van informális csoportotok kiegészítésére új tagokkal a kezdeményezés végrehajtásának céljából?
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio