Házhoz gurul a segítség!
Máltai Fiatalok
A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
Sepsiszentgyörgy
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
Kezdeményezésünk egy humanitárius, segítő jellegű célt képvisel, amely Sepsiszentgyörgy idős-, rászoruló és egyedülálló személyeinek nyújtana magasabb szintű támogatást. A kezdeményezés a "Házhoz gurul a segítség!" nevet kapta, az ötlet egy már működő program kibővítéseként született, amely már több hónapja működik városunkban. Csapatunk több mint 30 fiatalja jelenleg egy zöld vonalon várja nap mint nap azon sepsiszentgyörgyi rászoruló személyek hívását, akiknek segítségre lenne szükségük a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, a mindennapi teendők elvégzésében, vagy csupán egy beszélgetésre meghallgató, megértő és támogató társaságban. Ezzel a kezdeményezéssel a fent leírt fontos küldetésünket szeretnénk kibővíteni olyan eszközökkel, amelyek segítségével hatékonyabban tudnánk dolgozni az említett célcsoporttal, könnyebben és gyorsabban el tudnánk jutni hozzájuk, hiszen fontos feladatunknak tekintjük városunk rászorulóinak felkarolását.
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
A kezdeményezés során nap mint nap fogjuk várni és fogadni a rászoruló és egyedülálló személyek telefonhívásait a zöld vonalon. A hívások után beazonosítjuk, hogy mire van szükség a segíségnyújtásban, csapatunk tagjai ezután nyakukba veszik a várost és "elgurulnak" a hívók házaihoz, ahol igyekeznek könnyíteni a helyezetükön vagy teljes mértékben segíteni megoldani a problémáikat. A tervezési, népszerűsítési és megvalósítási szakaszokban elsősorban a Facebook-on promoválnánk az elérhetőségeinket.
Hogyan járul hozzá a kedzeményezés a sepsiszentgyörgyi közösség életének a javításához?
Kezdeményezésünk célcsoportja a sepsiszentgyörgyi nehéz sorsú személyek felkarolása és támogatása, az életük szebbé-, jobbátétele az elsődleges célunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a küldetés mindannyiunk felelőssége, hiszen a rászoruló személyeknek szükségük van a segíségünkre.
Hogyan kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
Kezdeményezésünk elsődleges népszerűsítése a Facebook-on fog történni, ahol folyamatosan promoválni fogjuk a tevékenységet, és a telefonszámot. Emellett plakátokat is szeretnénk nyomtatni, amelyeket a város különböző pontjain szeretnénk elhelyezni, ezzel is népszerűsítve a programot.
Milyen elvárásaitok, reményeitek vannak? A kezdeményezésnek milyen utóélete lehet? Folytatódik a jövőben?
Az elsődleges reményünk a kezdeményezést illetően nem más, mint az általunk kijelölt célcsoport életének szebbé és élhetőbbé tétele hosszú távon. Bízunk abban, hogy a megvásárolt eszközök segíségével ez a cél meg tud valósulni, és hosszú időn keresztül tudjuk segíteni a város rászoruló, egyedülálló felnőtteit és időseit ezáltal.
Szükségetek van informális csoportotok kiegészítésére új tagokkal a kezdeményezés végrehajtásának céljából?
Nem
A kezdeményezés anélkül, hogy elveszítené az ötletet önmagában adaptálható a különböző COVID-19-es megszorításokra?
Úgy gondoljuk, hogy csapatunk készen áll minden esetleges megszorításra a kezdeményezést illetően, és a járványügyi helyzetben is tudnánk működtetni a programot, hiszen minden helyzetben szükség van a segíségre, talán a legnagyobb szükség a megszorítások idején.
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio
Korábbi kiadások