Mondókás piknik
MondókaMóka
A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
Erzsébet park, Sepsiszentgyörgy
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
Kezdeményezésünkkel a babával való közös minőségi idő eltöltésére szeretnénk felhívni az anyukák, apukák figyelmét, és ennek egyik kiváló módja, már újszülött kortól, a közös mondókázás. Az általunk szervezett pikniken belekóstolhatnak a közös mondókázás örömeibe, illetve értesülhetnek mondókázás jótékony hatásairól. A kisbaba életében az érzékelés: látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás örömei jelentik azt az információszerzési utat, amellyel a világ dolgairól és az őt körülvevő emberekről értesül. Ennek egy átfogó formája a közös mondókázás, amely kiváló alkalom elsősorban az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat mélyítése: mondókázás közben folyamatos test-és/vagy szemkontaktusban vannak kisgyermekükkel. A versikéket simogatás, csiklandozás, ringatás kíséri, mely erősíti és még meghittebbé varázsolja érzelmi kapcsolatukat. Mialatt a felnőtt mondja a mondókákat, együtt játszik a gyermekkel, így a gyermek játszótársa lesz. Szórakoztató időtöltés, közös élmény, melyre a gyermek felnőtt korában is emlékezni fog (és remélhetőleg ő is majd tovább adja a következő generációnak).
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
A parkban megszervezett közös piknikkel hívnánk fel a sepsiszentgyörgyi babák családjainak figyelmét a mondókázás lehetőségeire, fontosságára. Ez a találkozás nyitott lenne a sepsiszentgyörgyi anyukák, apukák és babáik számára, akik érdeklődnek a közösen eltöltött élménydús idő iránt. A közös mondókázást szabad játék követi, ezzel egy időben beszélgetés, információátadás a mondókázás jótékony hatásairól, és közös piknik. A mondókázás a tanulás első lépcsőfoka: mondókázással fejlődik a gyermek képzelőereje, ismerkedik a környező világgal, a természettel, az évszakokkal, az állatokkal, de legfőképpen anyanyelvével. Tehát a pici korban elsajátított mondóka a baba anyanyelvi fejlődésének, a beszéd indításának eszköze: a mondókák ismételgetésével gyarapodik a szókincse, ritkán használt, vagy régies szavakkal, kifejezésekkel ismerkedhet meg, elsajátítja a magyar nyelv dallamát, ritmusát. Értékmegőrző, hagyományőrző. A gyakori ismétlések, a nyelvi fordulatok, a rímek, az ütemesség, a nyelvi játékok észrevétlenül magával ragadják a kisgyermeket, fejlődik a ritmusérzéke, a hallással kapcsolatos figyelme és emlékezete. A mondókák kiválóan alkalmasak az esetleges hangképzési, kiejtési hibák kiküszöbölésére is. Figyelemfejlesztő hatásuk is ismert, hiszen minél több dallal, énekkel ismertetjük meg a babát, annál jobban fejlődik emlékezete, figyelme, érdeklődése. A mondókák alkalmasak a különböző agyi területek összekapcsolására is. A mozgás-ritmus-beszéd összerendezése a későbbi tanulási folyamatok alapozását szolgálja. Alkalmas az egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztésére is: a mondókák alatti egyensúlyi ingerléssel (hintáztatás, höcögtetés, lovagoltatás, ringatás, tapsolás…) a gyermek mozgáskoordinációját és egyensúly észlelését javítjuk. Tehát a pikniken belekóstolva a közös mondókázás örömeibe, érzékenyíteni szeretnénk a szülőket és babáikat a mondókázás jótékony hatásaira.
Hogyan járul hozzá a kedzeményezés a sepsiszentgyörgyi közösség életének a javításához?
A két évvel ezelőtti közös mondókás piknik nagyon jó élmény volt a résztvevő családok számára, azóta is érkeznek visszajelzések róla, emlegetik, remélik az ismétlést. Ott mindannyian éreztük, hogy egy közösségnek a tagjai vagyunk, akik szeretnénk a gyermekeinkért, a velük való kapcsolatunk erősítéséért tenni, együtt minőségi időt eltölteni, közös élményeket megélni. Vannak anyukák, apukák, akik 2 évvel ezelőtti piknik után bekapcsolódtak a heti mondókás foglalkozásunkba, sőt, azok gyermekei már lassan "ki is nőnek" belőle. Ezért is szeretnénk most az új generációnak is nyújtani egy kis ízelítőt, kedvcsinálót.
Hogyan kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
A piknikes találkozót internetes fórumokon, helyi anyukák (szülős) internetes csoportjaiban fogjuk hirdetni.
Milyen elvárásaitok, reményeitek vannak? A kezdeményezésnek milyen utóélete lehet? Folytatódik a jövőben?
A pikniken átélt élményeiknek köszönhetően a fiatal anyukák és apukák felismerik a babával eltöltött minőségi idő fontosságát, és a későbbiekben is megpróbálnak nagyobb figyelmet szentelni a közös élményeknek. A találkozó egyik hozadéka a mondókák otthoni közös gyakorlása lenne, ugyanakkor közösségépítés szemszögéből az lenne a legideálisabb, ha (amennyiben a járványhelyzet engedi a személyes találkozásokat) a későbbiekben csatlakoznának is a foglalkozásokhoz.
Szükségetek van informális csoportotok kiegészítésére új tagokkal a kezdeményezés végrehajtásának céljából?
Nem
A kezdeményezés anélkül, hogy elveszítené az ötletet önmagában adaptálható a különböző COVID-19-es megszorításokra?
Pár perces videókat készítenénk, külön mindenik mondóka-típusra, amelyeket interneten juttatnánk el minél nagyobb számú célközönséghez.
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio
Korábbi kiadások