Mondókákkal fűszerezett családi piknik
MondókaMóka
A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
Sepsiszentgyörgy - Erzsébet park
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
Kezdeményezésünkkel a babával való közös minőségi idő eltöltésére szeretnénk felhívni az anyukák, apukák figyelmét, és ennek egyik kiváló módja, már újszülött kortól, a közös mondókázás. Az általunk szervezett pikniken belekóstolhatnak a közös mondókázás örömeibe. A kisbaba életében az érzékelés: látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás örömei jelentik azt az információszerzési utat, amellyel a világ dolgairól és az őt körülvevő emberekről értesül. Ennek egy átfogó formája a közös mondókázás, amely kiváló alkalom elsősorban az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat mélyítése: mondókázás közben folyamatos test-és/vagy szemkontaktusban vannak kisgyermekükkel. A versikéket simogatás, csiklandozás, ringatás kíséri, mely erősíti és még meghittebbé varázsolja érzelmi kapcsolatukat. Mialatt a felnőtt mondja a mondókákat, együtt játszik a gyermekkel, így a gyermek játszótársa lesz. Szórakoztató időtöltés, közös élmény, melyre a gyermek felnőtt korában is emlékezni fog (és remélhetőleg ő is majd tovább adja a következő generációnak).
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
A parkban megszervezett közös piknikkel hívnánk fel a sepsiszentgyörgyi babák családjainak figyelmét a mondókázás fontosságára. Ez a találkozás nyitott lenne a sepsiszentgyörgyi anyukák, apukák és babáik számára, akik érdeklődnek a közösen eltöltött élménydús idő iránt. Mondókázással kezdünk, majd piknik következik, szabad játékkal, beszélgetéssel. A mondókázás a tanulás első lépcsőfoka: mondókázással fejlődik a gyermek képzelőereje, ismerkedik a környező világgal, a természettel, az évszakokkal, az állatokkal, de legfőképpen anyanyelvével. Tehát a pici korban elsajátított mondóka a baba anyanyelvi fejlődésének, a beszéd indításának eszköze: a mondókák ismételgetésével gyarapodik a szókincse, ritkán használt, vagy régies szavakkal, kifejezésekkel ismerkedhet meg, elsajátítja a magyar nyelv dallamát, ritmusát. Értékmegőrző, hagyományőrző. A gyakori ismétlések, a nyelvi fordulatok, a rímek, az ütemesség, a nyelvi játékok észrevétlenül magával ragadják a kisgyermeket, fejlődik a ritmusérzéke, a hallással kapcsolatos figyelme és emlékezete. A mondókák kiválóan alkalmasak az esetleges hangképzési, kiejtési hibák kiküszöbölésére is. Figyelemfejlesztő hatásuk is ismert, hiszen minél több dallal, énekkel ismertetjük meg a babát, annál jobban fejlődik emlékezete, figyelme, érdeklődése. A mondókák alkalmasak a különböző agyi területek összekapcsolására is. A mozgás-ritmus-beszéd összerendezése a későbbi tanulási folyamatok alapozását szolgálja. Alkalmas az egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztésére is: a mondókák alatti egyensúlyi ingerléssel (hintáztatás, höcögtetés, lovagoltatás, ringatás, tapsolás…) a gyermek mozgáskoordinációját és egyensúly észlelését javítjuk. Tehát a pikniken belekóstolva a közös mondókázás örömeibe, érzékenyíteni szeretnénk a szülőket és babáikat a mondókázás jótékony hatásaira.
Hogyan járul hozzá a kedzeményezés a sepsiszentgyörgyi közösség életének a javításához?
Hogyan kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
Facebook eseményben, illetve sepsiszentgyörgyi- és Kovászna megyei anyukáknak szóló Facebook-csoportokban.
Milyen elvárásaitok, reményeitek vannak? A kezdeményezésnek milyen utóélete lehet? Folytatódik a jövőben?
Szükségetek van informális csoportotok kiegészítésére új tagokkal a kezdeményezés végrehajtásának céljából?
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio