LenyűKŐző - A Székely Mikó Kollégium földrajz laborának restaurálása
GEOtekk
A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne (fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium földrajz laboratóriuma
A kezdeményezés rövid, magyar nyelvű leírása
A kezdeményezés célja a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium földrajzi laboratóriumának helyreállítása, majd bemutatása a város lakosságának, egy nyíilt nap keretein belül. A teljes helyreállítási időszak idén szeptember és október között tart, ebben az időperiódusban javítjuk, cseréljük a laboratóriumi szekrényeket..A jelenleg rossz állapotú laboratóriumban nagyon sok azonosítatlan kőzet és ásvány található, további célunk ezek azonosítása és felcímkézése szakértők segítségével .A laboratórium felújítása október-november hónapokban fejeződik be,majd bemutatásra kerül egy nyílt nap keretein belül. Véleményünk szerint ennek az előadásnak a sokszínűsége szellemi értéket adna a látogatóknak, akik így egy olyan gyűjtemény szemtanúi lehetnének, amelyből régiónkban nagyon kevés akad.
Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
A kezdeményezés első mozzanatai közé tartozna a szakemberek segítségével megvalósuló kőzet-,ásvány-, illetve őslénymaradványok azonosítása,felcímkézése és kategorizálása .Ezután történne meg a rossz állapotban levő szekrények kicserélése valamint a meglévő szekrények megfelelő felszerlése. Időközben projektünket a Székely Mikó Kollégium rádiója, hivatalos újsága-Kavarkád-, és hivatalos honlapja segítségével ismertetnénk iskolánk köreiben, valamint újságcikk és Facebook-esemény formájában város-szinten.
Hogyan járul hozzá a kedzeményezés a sepsiszentgyörgyi közösség életének a javításához?
Hogyan kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
Az alábbi eszközök segítségével fogjuk népszerűsíteni a pályázatot: iskolák rádiói, a Székely Mikó Kollégium újsága,a Kavarkád, a Székely Mikó Kollégium honlapja, hivatalos újságcikk a város egyik újsáában, Facebook-esemény.
Milyen elvárásaitok, reményeitek vannak? A kezdeményezésnek milyen utóélete lehet? Folytatódik a jövőben?
Szükségetek van informális csoportotok kiegészítésére új tagokkal a kezdeményezés végrehajtásának céljából?
Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
  • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
  • PONT Csoport
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
  • BCR
  • Friss FM
  • Sepsi Rádió
  • We Radio