Privacy Vote

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK A SZAVAZÁSI FOLYAMATHOZ AZ SMS-BEN KAPOTT KÓDDAL A COMON SEPSI PROJEKTBEN

 

Az alábbi információk célja, hogy a ComOn Sepsi sms szavazás résztvevőjeként áttekintést adjunk Önnek arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel Önről, amikor Ön szavaz, valamint az adatvédelmi törvény szerinti jogairól.

Közös adatgyűjtőként,

 

mi a PONT Csoport / PONT Csoport / PONT Csoport Egyesület a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel közösen

 

elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme és az Ön magánéletének tiszteletben tartása mellett az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően, különösen az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló német szövetségi törvénynek (BDSG) megfelelően. Személyes adatait az alábbiakban meghatározott céloktól eltérő célokra nem kezeljük.

A személyes adatok mely kategóriáit dolgozzák fel?

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket akkor kapunk, amikor Ön a comonsepsi.ro weboldalon leadja szavazatát.  

Ennek során adott esetben a következő adatkategóriákat gyűjtjük Öntől:

 • Az Ön neve
 • Az Ön mobiltelefonszáma (MSISDN - Mobile Station Integrated Services Digital Network Number - Mobilállomás Integrált Szolgáltatások Digitális Hálózati Száma).
 • SMS-ben kapott kód
 • A szavazás dátuma és időpontja
 • A kezdeményezés neve, amelyre szavazott

 

Melyek az adatkezelés céljai és mi a jogalapja?

 

Az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján gyűjtjük (6. cikk (1) bek. 1 (f) GDPR) a hivatalos eredmények létrehozásához, amelyek meghatározzák a ComOn Sepsi projektben részt vevő kezdeményezések rangsorát és győztesét.

Az Ön részvétele önkéntes, és az sms-ben kapott kóddal történő szavazásban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait (a fent felsoroltak szerint) e célból feldolgozzuk:

 • a ComOn Sepsi projekt érvényes és hivatalos eredményeinek kiszámítása és előállítása a nyilvánosság (beleértve Önt is) által leadott szavazatok alapján.
 • összesített statisztikák készítése a ComOn Sepsi szavazásról
 • az összesített és titkosított eredmények/szavazások közzététele

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

Az sms-ben kapott kóddal történő szavazáson való részvételhez Ön a nemzeti hírközlési szolgáltató és/vagy aggregátor által nyújtott olyan távközlési szolgáltatást vesz igénybe, amely képes az Ön személyes adatainak egy részét vagy egészét továbbítani a Szövetségnek, hogy lehetővé tegye az érvényes közönségeredmény kiszámítását.

Az Egyesületen belül az Ön személyes adataihoz azok a szervezeti egységek férhetnek hozzá, amelyeknek az Egyesület szerződéses és jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségük van rájuk. Az Egyesület számára dolgozó szolgáltatók és közvetett megbízottak is kaphatnak személyes adatokat ilyen célból, feltéve, hogy vállalják különösen a titoktartás és az integritás megőrzését. Ilyen címzettek lehetnek például informatikai vagy távközlési szolgáltatók.

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra az Egyesületen kívüli címzettek részére. Míg a ComOn Sepsi az Egyesülettel közös adatkezelő az sms-ben kapott kóddal történő szavazás tekintetében. Az Egyesület nem továbbítja az Ön személyes adatait más szervezeteknek, amelyek csak anonimizált eredményeket kapnak az Egyesülettől a fent felsorolt célokra. Csak összesített és anonimizált eredményeket tesznek közzé.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Egyesület az Ön személyes adatait addig kezeli és tárolja, amíg az a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

Amint a személyes adatokra már nincs szükség a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha a további feldolgozás - meghatározott ideig - a következő célokból szükséges:

A kereskedelmi és adójoggal kapcsolatos tárolási kötelezettségek teljesítése, német kereskedelmi törvénykönyv (HGB), adótörvénykönyv (AO), pénzmosási törvény (GwG). Ezek a jogszabályok általában két és tíz év közötti tárolási időt írnak elő az archiválásra és dokumentálásra.

 

Milyen jogai vannak?

 

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, és kérheti azok helyesbítését, ha azok pontatlanok, vagy törlését, ha azok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték és feldolgozták.

Bizonyos esetekben Ön jogosult az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozhatóságát vagy az adatkezelés elleni tiltakozást kérni. A személyes adatainak általunk történő feldolgozásához adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt feldolgozást.

Jogait a info@comonsepsi.ro címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi törvény(ek) megsértését jelenti, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban. , az Ön munkahelye vagy a jogsértés helye.

Hogyan léphet kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel?

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon a következő címre:

Az Egyesület adatvédelmi tisztviselője a info@comonsepsi.ro címen.

Hatálybalépés és változások

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2022. július 13-tól hatályos.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy eltávolítsuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyes részeit.

 

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • BCR
 • Friss FM
 • Sepsi Rádió
 • We Radio