Regulament

 REGULAMENT 

pentru un proces de selecție participativă  

a inițiativelor propuse de grupurile informale de tineri în Sfântu Gheorghe 

- ediția 2020 - 

 

 

 1. CE ESTE COM’ON SFÂNTU GHEORGHE? 

Scopul Com’ON Sfântu Gheorghe este derularea unui proces facilitat de generare, dezvoltare, colectare a unor inițiative comunitare propuse și implementate de către grupuri informale de tineri în Sfântu Gheorghe și susținute din fonduri publice. Procesul este bazat pe principiile bugetării participative.  

Bugetarea participativă (BP) își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public. 

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 26 de inițiative propuse de către tineri și adresate comunității locale, inițiative care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet). 

Com’ON Sfântu Gheorghe urmărește implicarea tinerilor din comunitatea locală în dezvoltarea comunității locale prin intermediul unui mecanism bazat pe principiile bugetării participative. Acest demers participativ dorește să demonstreze capacitatea tinerilor (și mai ales a tinerilor ce nu au neapărat o prezență permanentă în viața unor organizații). 

Misiunea noastră 

Misiunea Programului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și grupurilor informale, formate de aceștia în participarea activă, a acestora la schimbarea societății printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă. 

Procesul participativ Com’ON Sfântu Gheorghe este implementat de Asociația Culturală și de Tineret Prospero și Grupul PONT și este susținut de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.  

2. CADRUL GENERAL AL PROGRAMULUI COM’ON SFÂNTU GHEORGHE 

Candidatura Sfântu Gheorghe pentru Capitala Europeană a Culturii 

Conceptul Sfântu Gheorghe Capitala Culturală Europeană a avut ca scop să faciliteze înțelegerea identităților individuale și comunitare, reducerea tensiunilor provenind din natura diferită a identităților, imposibilitatea de a trăi aceste identități și lipsa înțelegerii și reticența recunoașterii acestora, precum și consolidarea conștientizării la nivel regional, libertatea individuală și comunitară și coeziunea social, prin intermediul artei și al culturii. Astfel oamenii vor ajunge mai aproape de înțelegerea propriei identități și acceptarea altora la nivel local, regional și european, astfel creând o societate mai deschisă, mai inclusivă, mai puternică, care se înțelege mai bine și se poate arăta într-un mod mai articulat. Conceptul a numit întărirea proceselor participative ca un instrument al atingerii acestor scopuri. Acesta va fi acum implementat și în practică.  

Anul Elevilor 

Mentalitatea și starea de spirit a orașului de peste 20-30 ani va reflecta relația care se formează acum între Sfântu Gheorghe și elevi. Elevul de astăzi va reinvesti în oraș ceea ce primește acum de la acesta în cantitate înmulțită. Dacă primește bine, va răsplăti cu bine, dacă primește oportunități, va crea și mai multe oportunități pentru alții. Însă dacă are experiențe neutre sau rele, acestea vor fi și reflectate. Anul Elevilor este un experiment de realizare a unei legături sufletești de lungă durată cu tinerii de 14-18 ani, care, peste 20-30 ani, vor deveni conducători, antreprenori, activiști civili, actori culturali sau patronii inițiativelor din oraș. 

Contextul european al proiectului 

Com’ON Sfântu Gheorghe este o extindere a demersului european Com’ON Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) creează un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european se derulează sub coordonarea Grupului PONT, al cărui scop este implicarea a câtor mai multe orașe, deci și a municipiului Sfântu Gheorghe în dezvoltarea unor procese participative similare.  

3. CONCEPT ȘI CICLU DE DERULARE 

Întregul ciclu al acestei ediții se derulează în perioada Iulie-Decembrie 2020începând cu primul apel pentru crearea și depunerea unor inițiative și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest demers participativ. 

Conceptul acestei ediții este Sfântu Gheorghe Plusconcept ce dorește să încurajeze implicarea tinerilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității, punând acces pe anumite teme și priorități relevante pentru realitatea urbană curentă din oraș. 

Com’ON Sfântu Gheorghe urmărește prin această primă ediție activarea unor grupuri și micro-comunități informale de tineri din oraș cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în potențialul lor ca și grup de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea locală din oraș. Dorim să dovedim faptul că tinerii sunt capabili să contribuie organic la dezvoltarea comunității locale. Urmărim totodată conectarea în general comunităților de tineri cu toți locuitorii orașului prin instrumentul votului și priparticiparea și implicarea în implementarea inițiativelor susținute prin acest mecanism participativ. 

Nu în ultimul rând, pe principiul bugetării participative urmărim ca decizia asupra unei părți a bugetului municipiului Sfântu Gheorghe să fie delegată direct către cetățenii rezidenți ai orașului. 

Com’ON Sfântu Gheorghe dorește să contribuie de asemenea la crearea și dezvoltarea unei e-cetățenii locale, prin integrarea sa treptată în mecanismele de guvernare electronică dezvoltate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Cine poarte participa în cadrul acestui demers ca și inițiator? 

Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă, format din minim 3 tineri care doresc să implementeze o activitate în Sfântu Gheorghe, și au vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie, etc.  

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă. O echipă cu același nume, și având în componență aceiași membri, poate propune oricâte inițiative dar poate primi sprijin pentru un număr maxim de 2 inițiative. 

Ce înseamnă pentru noi un PLUS în Sfântu Gheorghe în 2020? 

 • Spații în Plus: înseamnă identificarea și activarea unor spații din Sfântu Gheorghe, regândirea unor spații existente prin care acestea pot căpăta o altă funcțiune, chiar și temporară, precum și acțiuni de ecologizare și de înfrumusețare a mediului înconjurător.  
 • Subiecte în Plus: înseamnă aducerea în atenția publică a unor teme, idei și inițiative ce aduc o noutate în viața comunitară locală, generează o dezbatere și schimb constructiv de opinii. Noutatea poate ține atât de subiect în sine cât și de abordarea folosită în implementare. 
 • Comunitate în Plus: înseamnă evidențierea și punerea sub lumina reflectoarelor a inițiativelor și poveștilor individuale ce pun accent pe diversitate și pe multiculturalitateorașuluice pun în prim-plan acceptarea diferențelor, spiritul civic, responsabilitatea socială și un spirit cetățenesc activ, precum și contribuie la educația și maturizarea generațiilor viitoare.  
 • Mișcare în Plus: promovarea mișcării și a mobilității locuitorilor orașului, de la transport până la sport, de la campanii de conștientizare până la soluții aplicate.  
 • Relații în Plus: consolidarea relației dintre cei din Sfântu Gheorghe plecați și rămași, întărirea motivației de a se întoarce acasă.  

Activitățile eligibile pentru Com'ON Sfântu Gheorghe trebuie să se încadreze în viziunea prezentată mai sus, respectiv conceptul Plus și prioritățile enumerate. Fiecare inițiativă propusă poate opta pentru una sau mai multe categorii prezentate mai sus. 

Calendarul de derulare 

Procesul participativ din cadrul Com’ON Sfântu Gheorghe se lansează în data de 20 iulie 2020. Calendarul estimativ este după cum urmează: 

PERIOADĂ 

ACȚIUNE 

20 iulie 

Lansarea publică a procesului participativ 

20 iulie – 24 august (ora 12:00) 

Perioada de propunere a inițiativelor 

24 august – 27 august 

Evaluarea tehnică a inițiativelor 

27 august –15 septembrie 

Derularea perioadei de vot a inițiativelor 

16 septembrie – 23 septembrie 

Anunțarea inițiativelor câștigătoare și pregătirea contractelor de premiere 

16 septembrie – 30 noiembrie 

Implementarea inițiativelor care beneficiază de susținere financiară 

1 decembrie – 15 decembrie 

Finalizarea raportării pe întregul ciclu de implementare al inițiativelor 

Calendarul etapelor ulterioare perioadei de propunere a inițiativelor se poate modifica. Orice astfel de modificare va fi anunțată prin intermediul website-ului demersului participativ și a instrumentelor complementare de comunicare. 

Principiile generale ale acestui proces participativ 

Organizatorii recomandă ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte: 

 • prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă, ale tinerilor, se dorește implicarea întregii comunități locale, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă; 
 • de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și participanții la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Sfântu Gheorghe. Inițiativele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Sfântu Gheorghe; 
 • se încurajează de asemenea inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele orașului (în afara centrului);
 • sunt permise inițiative de tip afișaj în diverse spații sau de creare/regândire a unor produse, atât timp cât acestea nu sunt destinate vânzării; 
 • Com’ON Sfântu Gheorghe nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile inițiativelor propuse va fi liber pentru public; 
 • inițiativele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității; 
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
 • inițiativele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți; 
 • inițiativele respectă toate condițiile de igienă și distanțare socială impuse de autorități în contextul COVID-19 valabile în momentul derulării 
 • inițiativele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate. 

Ce inițiative nu pot fi susținute? 

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul inițiativelor: 

 • inițiative care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui demers participativ; 
 • inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului; 
 • cereri de finanțare individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii); 
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor inițiative și activități încheiate sau în curs de desfășurare; 
 • inițiative de natură politică; 
 • inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură; 
 • inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice; 
 • inițiative care încurajează consumul de alcool/droguri; 
 • inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani. 

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înaintea supunerii acestora spre votul public.

4. CATEGORII SPECIALE ÎN COMPETIȚIE 

Tineri cu oportunități reduse 

Pentru a asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest demers participativ, se creează o categorie specială de premiere pentru aceste grupuri. 

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă, și nu la grupul țintă adresat de propunerea acestora. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale. 

Următoarele subcategorii pot fi considerate ca situații cu oportunități reduse: 

 • diferențe culturale majore 
 • dizabilități și probleme de sănătate
 • obstacole economice și/sau sociale 
 • obstacole educaționale 
 • obstacole geografice și de accesibilitate 

Totuși, ca principiu general, se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă ca pe măsura posibilităților să implice și în activitatea lor tineri aparținând unor categorii defavorizate. 

Categoria de vârstă 14-17 ani 

            Pentru a încuraja accesul mai multor categorii de tineri, ediția 20 va dispune o categorie specială de vârstă, 14-17 ani (inclusiv). Pentru a fi considerat un grup de inițiativă inclus în această categorie, toți membrii grupului trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14-17 de ani la momentul aplicării. 

Operaționalizare 

Statutul de categorie de tineri cu oportunități reduse sau grup de tineri cu categoria de vârstă de 14-17 ani se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea opțiunii respective și printr-o scurtă motivare din partea grupului (cu privire la încadrarea într-una dintre subcategoriile prezentate mai sus). 

Grupurile de inițiativă care se încadrează în categoria de vârstă 14-17 ani pot alege o persoană adultă drept mentor al grupului dacă doresc acest lucru. 

Vor fi premiate un număr de maxim 3 inițiative pentru categoria de vârstă 14-17 ani și un număr de maxim inițiative pentru categoria de tineri cu oportunități reduse. Finanțările vor fi acordate, în toate cazurile, pe baza numărului voturilor. 

Dacă o inițiativă din categoriile speciale primește un număr de voturi prin care devine premiabilă fără a fi considerată de categorie specială, atunci inițiativa nu va fi calculată ca parte a celor 3 (oportunități reduse), respectiv 3 (categoria de vârstă 14-17) ce vor fi premiate prin liste speciale. Finanțările vor fi acordate, în toate cazurile, pe baza numărului voturilor conform procedurii descrise în Capitolul 5. 

5. MECHANISMUL DE CONCURS/PROCEDURA DE PARTICIPARE 

ETAPA 1. Înscrierea în proces 

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web WWW.COMONSEPSI.RO. În caz de nevoie specială, facilitatorii comunitari implicați în acest proces participativ pot ajuta grupurile informale de tineri în accesul la platformă (dacă membri unor grupuri nu au posibilități de acces la internet din diverse motive). 

Un grup de inițiativă poate propune oricâte inițiative dar poate primi sprijin pentru un număr maxim de 2 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web WWW.COMONSEPSI.RO. 

Fiecare inițiativă poate fi înscrisă în limba română sau maghiarăPromotorii proiectului se vor asigura că descrierile scurte ale fiecărei inițiative vor fi disponibile în mod similar atât în limba română cât și în limba maghiară, traducând secțiunea aferentă în ca de nevoie în vederea unui acces egal la informații al publicului ce participă în etapa de vot. Pentru a facilita accesul la acest demers participativ, regulamentul și formularul oficial de propuneri pot fi descărcate atât în limba română cât și în limba maghiară. 

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web WWW.COMONSEPSI.RO. 

ETAPA 2. Verificarea tehnică 

Această etapă presupune analizarea inițiativelor înscrise în concurs: 

A. Din perspectiva fezabilității inițiativei: fiecare inițiativă supusă votului public este realizabilă în termeni practici. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de inițiativă. 

B. Din perspectiva criteriilor de eligibilitate: 

 • Inițiativa a fost depusă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament. 
 • Inițiativa a fost trimisă pe baza formularului de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma WWW.COMONSEPSI.RO. 
 • Inițiativa este propusă de un grup care conține cel puțin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani. 
 • Inițiativa se desfășoară pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 • Inițiativa oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet).
 • Inițiativa respectă principiile și valorile Com’ON Sfântu Gheorghe. 
 • Inițiativa respectă criteriile bugetare prezentate în acest regulament. 

Recomandăm contactarea directă a coordonatorilor sau facilitatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor, în cazul în care un grup de inițiativă nu este sigur dacă inițiativa propusă de ei respectă aceste criterii sau nu.  

ETAPA 3. Decizia publică (votul) 

Propunerile de inițiative considerate eligibile vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public pe propria răspundere a cetățenilor ce declară pe propria răspundere că sunt din, trăiesc, lucrează sau studiază în Sfântu Gheorghe. Mecanismul de vot se va derula online. Sistemul de vot va fi accesibil online la adresa WWW.COMONSEPSI.RO 

PROCESUL DE VOT

Care inițiative au intrat în etapa de vot?

Toate inițiativele au fost supuse unei verificări tehnice care au ținut de caracterul clar și concis al descrierii inițiativei și îndeplinirea unor condiții de bază cu privire la inițiative. (vezi regulamentul pentru aceste condiții). Toate inițiativele care au îndeplinit aceste condiții (prin descrierea originală sau prin completările primite în procesul de verificare tehnică) au avansat în etapa de vot public. Pentru orice aspecte neclare inițiatorii au venit cu completări către organizatori.

Care este perioada de derulare a etapei de vot?

Votul se derulează în perioada 28 august, ora 12:00 – 15 septembrie, ora 11:59.

Cine poate vota?

Oricare persoană cu un cont activ pe platforma cu acces public Facebook poate să-și exprime votul în cadrul procesului participativ Com’ON Sepsi. Dacă o persoană nu are încă un cont, își poate crea unul și în perioada derulării votului.

Persoana care își exercită dreptul de vot declară pe propria răspundere că are cel puțin 14 ani împliniți la momentul votării, și relația sa în raport cu municipiul Sfântu Gheorghe (trăiesc/studiez/muncesc în/provin din Sfântu Gheorghe).

O persoană poate să voteze un număr maxim de 10 inițiative. O inițiativă nu poate primi mai mult de un vot din partea unei persoane. Un vot deja exprimat nu mai poate fi retras.

Cum se poate vota?

Votul poate fi exprimat pe pagina web comonsepsi.ro (accesează secțiunea VOTEZ INIȚIATIVELE) intrând pe descrierea detaliată a unei inițiative și apăsând butonul VOTEZ. Platforma va evidenția numărul de voturi rămase disponibile și faptul că inițiativa a fost votată deja de utilizator (dacă este cazul). Pentru ca votul să poată fi exprimat, persoana în cauză trebuie să fie autentificat pe platforma Facebook.

Dacă nu apare butonul “Log in”, vă rugăm să dezactivați opțiunea "tracking protection". Detalii pentru dezactivare Firefox, Chrome, Android.

Cum urmăresc voturile?

Votul poate fi exprimat pe pagina web comonsepsi.ro (accesează secțiunea VOTEZ INIȚIATIVELE) și intrând pe descrierea detaliată a unei inițiative. Voturile exprimate pot fi vizualizate la descrierea fiecărei inițiative în parte. Ierarhia finală în urma etapei de vot va fi publicată în septembrie.

Gestionarea datelor personale

Informațiile personale preluate de pa platforma Facebook sunt numele de utilizator folosit pentru autentificare și numele utilizatorului. Parola personală a votantului nu se salvează. Aceste informații vor fi stocate de către Grupul PONT pe o platformă securizată cu transfer de date tip HTTPS. Datele personale vor fi stocate strict cu scopul de a contabiliza voturile exprimate și de a verifica identitatea reală a persoanelor care și-au exprimat votul.

 

ETAPA 4. Premierea 

Câștigătorii vor fi desemnați în urma votului public și se vor acorda cel puțin 26 premii în 3 categorii după cum urmează: 

 • Minim 20 de premii în competiția generală 
 • Maxim 3 premii pentru categoria de tineri cu oportunități reduse 
 • Maxim 3 premii pentru categoria specială de vârstă 14-17 ani 
   

Voturile pentru inițiativele din categoriile speciale vor fi contabilizate separat. În cazul în care o inițiativă care face parte din categoriile speciale primește un număr de voturi prin care intră în clasamentul câștigătorilor competiției generale, aceasta nu va fi luată în calcul în competiția în cadrul categoriilor speciale. 

În cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același număr de voturi, criteriul de departajare este numărul de persoane vizate de proiect. 

Fondul de premiere este de 65.000 mii de lei din care câte 7.500 de lei sunt rezervate pentru fiecare categorie specialăÎn cazul în care în categoriile speciale vor participa la vot mai puține inițiative decât numărul de premii și prin urmare se vor acorda mai puține premii decât 3/categorie sau fondul speciale de premiere nu este epuizat, sumele rămase vor fi adăugate fondului de premiere al competiției generale. 

În cazul în care bugetul nu va fi epuizat prin acordarea a 26 premii, sumele rămase pot fi redistribuite în rândul următoarelor inițiative din clasamentul competiției generale, respectiv al categoriilor speciale în caz de voturi egale. 

În cazul în care inițiativele premiate sunt retrase sau nu pot fi realizate din orice motiv, premiul va fi acordat următoarei inițiative din clasamentul general. 

6. BUGETUL UNEI INIȚIATIVE 

Suma maximă acordată pentru o inițiativă 

Grupul de inițiativă poate propune o inițiativă cu un buget maxim de 6.000 lei. Alocarea financiară din Com’ON Sfântu Gheorghe va fi de maxim 2.500 de lei pe o inițiativăNu există o limită minimă pentru bugetul unei inițiative. 

ATENȚIE: Dacă inițiativa are un buget mai mare de 2.500 de lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă să asigure fondurile complementare peste această limită.  

Tipuri de costuri acceptate 

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. În caz de nevoie, facilitatorii comunitari vor putea oferi asistență grupurilor de inițiativă în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de inițiativă. 

Lista cheltuielilor neeligibile în buget cuprinde următoarele: 

 • alcool, tutun, 
 • achiziții de teren, 
 • achiziții de autovehicule, 
 • abonamente de telefon, 
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar, 
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă. 

Prin acest demers se dorește sprijinirea unui număr de cel puțin 26 de inițiative din bugetul public alocat de Municipiul Sfântu Gheorghe inclusiv inițiativele din categoriile speciale 

7. IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR 

Inițiativele selectate prin acest proces participativ vor fi implementate în perioada 16 septembrie – 30 noiembrie 2020. Asociația Culturală și de Tineret Prospero și Grupul PONT sunt  entitățile care asigură cadrul legal pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. Implementarea inițiativelor se materializează parcurgând următorul proces: 

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul. 
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract între finanțator și beneficiar, contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract. 
 • Asociația Culturală și de Tineret Prospero va asigura finanțarea inițiativelor din resurse proprii, co-finanțare atrasă, pre-finanțarea Primăriei și Consiliului Sfântu Gheorghe și printr-o linie de credit asigurată de BCR. 
 • Premiile vor fi plătite de către Asociația Culturală și de Tineret Prospero, în numerar, cu dispoziție de plată, sau in contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată, în limita fondurilor disponibile. În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul demersului participativ, plățile vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului va permite. 
 • Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei. Asociația Culturală și de Tineret Prospero va colabora cu Primăria Sfântu Gheorghe în vederea asistării grupurilor informale în acest sens. 
 • Implementarea inițiativei propuse în cadrul Com’ON Sfântu Gheorghe cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării fiecare grup informal va ține cont de aspectele vizuale ce trebuie respectate, atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului. Asociația Culturală și de Tineret Prospero și Grupul PONT va oferi asistență printr-un ghid special de comunicare. 
 • Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă. 
 • Asociația Culturală și de Tineret Prospero îl va accepta sau va solicita completări la raport. 

8. ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR 

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenilor prezentului Regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului.

9. CONTACT 

Mai multe detalii privind demersul participativ Com’ON Sfântu Gheorghe puteți obține pe pagina web www.comonsepsi.ro și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de maiinfo@comonsepsi.ro.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal furnizate pe toată durata concursului vor fi colectate și prelucrate de către Grupul PONT și acestea vor fi predate Asociației Culturale și de Tineret Prospero în vederea premierii, implementării și promovării inițiativelor. Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare. Grupul PONT se obligă să nu divulge aceste date, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga PONT să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul la informare, acces la datele proprii deținute de grupul PONT, dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere), dreptul la opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare), dreptul de a nu fi supus onor decizii automate, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@pontgroup.org sau la adresa de corespondență str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, Cluj. Grupul PONT se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii. Politica generală a Grupului PONT cu privire la protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată pe larg la următorul link: GDPR aici. 

Regimul juridic al datelor cu caracter personal furnizate Asociației Culturale și de Tineret Prospero în vederea distribuirii premiilor vor fi reglementate în cadrul contractului de premiere. 

11. MODEL OFFLINE FORMULAR 

Modelul de formular prezentat mai jos servește ca și exemplu pentru formularul online prin care se propună o inițiativă comunitară prin intermediul Com’ON Sfântu Gheorghe. 

IMPORTANT: Acest formular servește ca model. O inițiativă este validă numai dacă se depune online prin intermediul website-ului www.comonsepsi.ro. În cazul în care există o dificultate de acces al unui grup informal (o formă de oportunități reduse), facilitatorii Com’ON Sfântu Gheorghe vor oferi asistență în încărcarea planurilor de inițiativă în sistemul online. 

Acest formular servește ca model pentru versiunea online a ideilor voastre. Pentru a depune inițiativa, trebuie să vă creați un cont simplu pe www.comonsepsi.ro.  

REPREZENTANTUL GRUPULUI INFORMAL 

Numele, vârsta, adresă e-mail de contact și număr de telefon. 

Numele 

 

Vârsta 

 

Adresa de e-mail 

 

Numărul de telefon 

 

MEMBRII ECHIPEI 

Numele și vârsta membrilor echipei de inițiativă (adăugați câte rânduri aveți nevoie) 

Numele 

Vârsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA INIȚIATIVEI 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări cu privire la inițiativa voastră.  

 1. Numele grupului
 2. Descrierea grupului de inițiativă
 3. Cel puțin unul dintre membrii grupului de inițiativă a mai fost implicat în ediții trecute aleCom’ON Sfântu Gheorghe (DA/NU)
 4. Este inițiativa propusă de un grup de tineri cu oportunități reduse? (DA/NU)
  4a. Dacă DA, în ce constă calitatea de grup cu oportunități reduse? (pe baza descrierii de la acest punct grupul de evaluare tehnică va aproba participarea inițiativei în categoria specială pentru grupuri cu oportunități reduse (puteți citi în regulament ce înseamnă un grup cu oportunități reduse)
 5. Sunteți toți tineri cu vârsta sub 18 de ani?(DA/NU)
  5a. Dacă DA, puteți să nominalizați o persoană adultă ca mentor al grupului. (opțional)
 6. Denumirea inițiativei propuse
 7. Locul derulării inițiativei (locul fizic sau mențiunea „online”, eventual detalierea platformei/soluției online)
 8. O scurtă descriere a inițiativei
 9. O scurtă descriere a inițiativei în limba maghiară (opțională)
 10. O scurtă descriere a inițiativei în limba engleză (opțională)
 11. Ce activități concrete doriți să realizați în cadrul inițiativei?
 12. Cărei nevoi a comunității locale din Sfântu Gheorghe credeți că răspunde inițiativa voastră?
 13. Cui doriți să vă adresați?(răspuns multiplu)
  Copii (0-13 ani), Tineri (14-35 de ani), Adulți (35-59 de ani), Persoane în vârstă (peste 60 de ani)
 14. Specificul grupului țintă, dacă există
  Ex. artiști, studenți, pasionați de tehnologie etc.
 15. Câți oameni credeți că vor participa direct la inițiativa voastră?
 16. Cum doriți să promovați această inițiativă?
 17. Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
 18. Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei? (DA/NU)
 19. Dacă da, cu câți membri vreți să vă lărgiți echipa? (introduceți o cifră)
 20. Inițiativa poate fi adaptată fără a-și pierde ideea în sine în cazul unor eventuale restricții suplimentare impuse în contextul COVID-19?(DA/NU)

ARIA TEMATICĂ A INIȚIATIVEI 

 21. Cărei categorii credeți că răspunde inițiativa voastră? (Pentru a vedea descrierea acestora, citiți descrierea lor în regulament. Puteți bifa mai multe categorii.

 

Locuri în  

Plus 

Teme în  

Plus 

Comunitate în Plus 

Mișcare în  

Plus 

Relații  

în Plus 

 

 

 

 

 

 

 1. Cum credeți că inițiativa voastră contribuie la prioritatea/prioritățile bifate?

 

BUGETUL INIȚIATIVEI 

23 Care sunt costurile realizării inițiativei voastre? (Adăugați câte rânduri considerați necesare.) 

Din care (tip cost) 

Nr. unități 

Cost unitar 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL TOTAL 

 

 

 

 

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
 • Sepsi Radio
 • Friss FM
 • We Radio
Ediție anterioară