Szabályzat

SZABÁLYZAT

a sepsiszentgyörgyi fiatalok informális csoportjai által javasolt kezdeményezések részvételi folyamat útján történő kiválasztására

- 2022-es kiadás -

 

 1. MI A COM’ON SEPSI?

 

A Com’ON Sepsi célja egy olyan részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve. 

 

A részvételi költségvetés (RK, illetve bugetare participativă - BP) célja a város polgárainak bevonása egy demokratikus párbeszéd- és döntési folyamatba a városi költségvetés (egy részének) elköltésének optimális módjáról.

 

Stratégiai célunk egy legalább 30 kezdeményezésből álló, fiatalok által javasolt és a helyi közösséget célzó portfólió létrehozása, amely hozzájárul a lakosok aktív részvételéhez a közösség életében, nyilvános és közösségi terekben zajlik, és ingyenes hozzáférést biztosít pénzügyi akadályok (jegy) nélkül. 

 

A Com’ON Sepsi a helyi közösség fiataljait célozza annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek a helyi közösségek fejlesztésében egy, a részvételi költségvetés elvén alapuló mechanizmus által. Ez a folyamat a fiatalok képességeit szeretné előtérbe helyezni, főleg azon fiatalokét, akik nem feltétlen vannak folyamatosan jelen egy szervezetben. 

 

A Com’ON Sepsi ’22 küldetése és támogatói

 

A részvételi folyamat küldetése az informális ifjúsági csoportok támogatása, és ezáltal a fiatalok szerepének erősítése a város közösségi életében. Aktív részvételükkel a fiatalok aktívan alakítják a város életét, és a fenntartható, felelős és inkluzív fejlődés révén hozzájárulnak a társadalmi változásokhoz.

 

A Com’ON Sepsit a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport valósítja meg, a folyamat fő támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, társtámogatója pedig a Román Kereskedelmi Bank (BCR).

 

 1. A COM’ON SEPSI ÁLTALÁNOS KERETE

 

Helyi keret

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának jövőbeli perspektívája a fiatalok részvételével

 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata felvállalja egy olyan stratégiai megközelítés és keret elindítását, amelynek célja egy olyan városi környezet kialakítása, amely megfelel a fiatalok igényeinek azáltal, hogy kibővíti azokat a lehetőségeket és folyamatokat, amelyek révén képes ezt a generációt a városi közösségfejlesztés szerves szereplőjévé alakítani.

 

Ebben az értelemben a Com'ON Sepsi szerepet játszik a fiatal generáció megerősítésében, amely révén a fiatalok informális csoportjai által a közösségben közvetlenül generált és kidolgozott ötletek és javaslatok hozzájárulhatnak konszolidált és fenntartható kezdeményezések, projektek, sőt akár önálló szervezetek megszületéséhez. Ez a maga során egy olyan részvételi ökoszisztémát hoz létre, amelyen révén a fiatal közösség a jövő Sepsiszentgyörgyének aktív társalkotójává válik.

 

Európai keret

 

2022 az Ifjúság Európai Éve

 

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába. Az ifjúság európai évében rá szeretnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és digitalizáltabb Európai Unió létrehozásában. Az ifjúság európai éve rengeteg alkalmat kínál Európa-szerte a fiatalok számára arra, hogy bővítsék ismereteiket, megosszák másokkal a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket, új ismeretségeket kössenek, és rendezvényeken vegyenek részt. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és reményekkel lépjünk tovább.

 

A Com’ON Europe módszertan és eszköztár

 

A projekt a Com’ON Europe kezdeményezés következménye, amelyet az Európai Unió támogat az Erasmus+ projekten keresztül, és amelyben Torino (Olaszország), Braga és Cascais (Portugália), Maribor (Szlovénia), Thessaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia) és Várna (Bulgária) közösen alkotja meg az ifjúsági részvételi költségvetések mechanizmusainak stratégiai keretét. Az Európai projektet a Com’ON Sepsiszentgyörgy társkezdeményezője, a PONT Csoport koordinálja célként tűzve ki minél több város bevonását hasonló részvételi folyamatok kialakításába és fejlesztésébe, így Sepsiszentgyörgyöt is.

 

A felelős pénzügyi befektetés kerete

 

ESG elvek a részvételi folyamatban

 

Az ESG egy szervezet fenntarthatóságának értékelését képezi három tényező, vagyis felelős környezeti, társadalmi és kormányzás szempontjából. 2021-től kezdődően a Com’ON Sepsi figyelemmel kíséri és beszámol az ESG elveinek alkalmazásáról a részvételi szemlélet megvalósításának szakaszaiban. Így a cél az, hogy a mind a kezdeményezés főtámogatója, vagyis Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, mind pedig a BCR, mint társtámogató bemutassák a befektetett köz- illetve magánforrások környezeti, társadalmi és fenntartható kormányzásra elért hatásait a folyamat teljes lebonyolítása során.

 

 1. KONCEPCIÓ ÉS ELŐIRÁNYZOTT LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERV

 

Az idei kiadás teljes ciklusa a 2022. június-december időszakban zajlik, a kezdeményezések benyújtására szólító felhívástól kezdve az utolsó tevékenység befejezéséig és átfogó beszámoló összeállításáig a támogatók fele.

 

A Com’ON Sepsi fiatalok informális csoportosulásait, mikroközösségeit célozza meg, amelyek tagjai 14-35 évesek és nem részesei valamely hivatalos jogi szervezetnek, vagy ha azok, akkor hisznek a csoportjuk lehetőségeiben és szeretnének pozitív hozzáadott értéket teremteni a sepsiszentgyörgyi közösség számára. Azt kívánjuk bebizonyítani, hogy a fiatalok képesek szervesen hozzájárulni a helyi közösség fejlesztéséhez. Ugyanakkor azt is célul tűztük ki, hogy általában véve megteremtsük a kapcsolatot a fiatal közösségek és a város teljes lakossága között a közösségszavazás eszköze, valamint a lakosság részvételének szorgalmazása révén a kezdeményezések gyakorlatba ültetésének során.  

 

Nem utolsó sorban a részvételi költségvetéssel azt kívánjuk elérni, hogy Sepsiszentgyörgy költségvetésének egy részéről a város lakossága közvetlenül döntsön.

 

A Com’ON Sepsi hozzá kíván járulni egy helyi digitális polgárság kialakításához és fejlesztéséhez is, a város önkormányzat által kifejlesztett elektronikus kormányzási mechanizmusokba való fokozatos beépülés által.  

 

Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban?

 

A részvétel nyitott bármely kezdeményező csoport számára, amelyet legalább 3 személy alkot, akik Sepsiszentgyörgyön kívánnak kezdeményezést megvalósítani, tagjai 14-35 évesek. Semmilyen megkötés nincs a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve. 

 

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat (ugyanazzal a névvel és csapatösszetétellel) több kezdeményezéssel is jelentkezhet, viszont legtöbb 2 kezdeményezés lehet díjazva, amennyiben megfelelő szavazatokat gyűjtenek.

 

Milyen fő témaköröket célzunk meg 2022-ben?

 

 • Közösség: olyan kezdeményezések, amelyek újdonságot, élményt hoznak a sepsiszentgyörgyi lakosok életébe, illetve a közösség aktív tagjává emelve őket, és lehetőséget teremtenek az emberek közti konstruktív vitára és ötletcserére.
 • Élettér: a városi tér és a természeti környezete előtérbe helyezése olyan szemléletformáló akciók és kezdeményezések megvalósítása által, melyek a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítik elő.
 • Tudás: olyan kezdeményezések, amelyek hozzájárulnak az egyének és csoportok közötti tapasztalatszerzéshez, szakismeret átadásához.
 • Alkotás: olyan kezdeményezések, melyek megvalósítása által a közösség tagjai újat hoznak létre, legyen az művészeti vagy bármely más területet érintő kreatív esemény, termék vagy megoldás.
 • Életmód: a városlakók mindennapjait formáló, inspiratív kezdeményezések, amelyek motiválják a közösség tagjait a testi, szellemi és lelki értelemben vett egészséges életvitelre.

 

A Com’ON Sepsi szlogenje a “te vagy a város, tegyél hozzá”. Az üzenet olyan részvételi attitűdöt kíván megalkotni és fejleszteni, amelyben nem állunk tétlenül, hanem mindannyian hozzáteszünk Sepsiszentgyörgyhöz és ezáltal közösen alakítjuk a jövő városát. A javasolt kezdeményezések egy vagy több kategóriába is tartozhatnak. 

 

A 2022-es év naptára

 

A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat 2022. június 1-én indul. Az irányadó lebonyolítási naptár a következő:

 

IDŐTARTAM – FÁZIS

 • június 1. – felhívás meghirdetése;
 • június 1, 12:00 - július 10., 11:59 július 11., 11:59– kezdeményezések leadása;
 • július 11-12. – technikai értékelés;
 • július 13, 12:00 -augusztus 1., 11:59 23:59– közönségszavazás; 
 • augusztus 3-november 30. – kezdeményezések megvalósításának időszaka.

 

A kezdeményezések benyújtását követő lépések ütemterve változhat. Minden ilyen változást a honlapon és más kommunikációs csatornákon is közzéteszünk.

 

A részvételi folyamat általános irányelvei

 

A szervezők ajánlják, hogy a javasolt kezdeményezések vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • Az  informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szóljanak.
 •  A kezdeményezésekbe kreatív módon kapcsolódhassanak be a résztvevők. A folyamat bátorítja olyan kezdeményezések kidolgozását és megvalósítását, amelyek a város különböző negyedeiben valósulnak meg. Az eseményeket csakis a városon belül, Sepsiszentgyörgy területén lehet megszervezni.
 • A kezdeményezések megcélozhatják különböző terek vagy termékek létrehozását/újragondolását, amennyiben azok nem eladásra vannak szánva. 
 • A kezdeményezéseknek legyenek újító jellegűek egy közösségi szinten tapasztalt hiányosság/szükséglet pótlásában.
 • A kezdeményezéseknek törekedjenek a jól észlelhető és látható eredmények elérésére, amelyeknek hosszútávú hatása is lehet.
 • A kezdeményezéseknek adjanak lehetőséget a fiatalok és felnőttek számára, hogy szabadidejüket biztonságos körülmények között tölthessék el.
 • A kezdeményezések a közösség különféle (anyagi vagy más jellegű) erőforrásait igyekezzenek beazonosítani és mozgósítani. 

 

Milyen kezdeményezések nem támogathatók?

 

Annak érdekében, hogy mind e részvételi folyamat alapelvei, mind a létező jogszabályok betartassanak, az alábbi típusú kezdeményezések nem támogathatók:

 • olyan kezdeményezések, amelyek pénzügyi korlátot állítanak a résztvevők elé. A programokon való részvétel ingyenes kell legyen. 
 • azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe;
 • azon kezdeményezések, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve;
 • egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása);
 • visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei;
 • politikai természetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak;
 • bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyek az alkohol- és drogfogyasztásra biztatnak.
 • olyan kezdeményezések, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg.

 

Minden kezdeményezés technikai értékelés tárgyát képezi, amely során a fent említett megszorító szempontok ellenőrzésre kerülnek, mielőtt ezek továbbjutnának a szavazás fázisába.

 

 1. KÜLÖN KATEGÓRIÁK 

 

Hátrányos helyzetű fiatalok által javasolt kezdeményezések kategóriája

 

Annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű fiatalok is egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be e részvételi folyamatban, kezdeményezéseiket külön kategóriába soroljuk. 

 

A hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott kategória a csoport tagjainak helyzetére vonatkozik, nem a csoport által megcélzott közönségre. Abban az esetben minősül egy csapat hátrányos helyzetűnek, ha annak minden tagja az.

 

A következő esetek minősülnek hátrányos helyzetnek, a csapat tagjait illetően:

 

 • nagymértékű kulturális különbség;
 • fogyatékosság vagy egészségügyi problémák;
 • pénzügyi és/vagy szociális korlátok;
 • tanulmányi korlátok;
 • földrajzi és hozzáférési korlátok.

 

Ettől függetlenül általános elvként fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint minden kezdeményező csoport hátrányos helyzetű fiatalokat is bekapcsoljon saját tevékenységébe.

 

 

14-17 évesek kategóriája

 

A fiatalok folyamathoz való jobb hozzáférés ösztönzése érdekében az idei kiadás keretében külön korcsoportban versenyeznek a 14-17 éves fiatalok. Akkor tartozhat egy csoport ebbe a kategóriába, ha ennek minden tagja 14-17 év közötti a kezdeményezés benevezésekor.

 

Hogyan valósítjuk meg a külön kategóriás folyamatokat a gyakorlatban?

 

Ahhoz, hogy a hátrányos, illetve a 14-17 éves csoport külön kategóriába kerüljön, pályázáskor jelölnie kell az űrlapon (az erre vonatkozó doboz kipipálásával), hogy hátrányos helyzetű, illetve 14-17 éves csoportként kíván pályázni - amit röviden indokolnia is kell. 

 

Azok a csoportok, akik a 14-17 évüket betöltött kategóriákba tartoznak egy felnőtt korú személyt mentorként nevezhetnek meg.

 

Legtöbb 3, hátrányos helyzetű csoport részéről benevezett, illetve 3, 14-17 éves fiatalokból álló csapatok kezdeményezés soron kívül részesülhet támogatásban. Ez esetben is a támogatás megítélése a szavazatok számának függvényében történik.

 

Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét az 3-as (hátrányos helyzet), illetve 3-as (életkor) külön listának. A támogatás odaítélése a 5. fejezetben leírt pályázás alapján történik. 

 

 1. A PÁLYÁZÁS MENETE

 

ELSŐ FÁZIS. Beiratkozás a folyamatba

 

A versenyre való beiratkozáshoz először regisztrálni kell a projekt honlapján, a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon, ezt követően – a regisztrációval létrehozott felhasználói fiókba belépve – lehet elkezdeni a pályázati űrlapok kitöltését. Különleges igény esetén, a folyamatba bevont facilitátorok segítséget nyújtanak az informális csapatnak a platformhoz való hozzáférésben (például ha különböző okok miatt a csapat tagjai nem férnek hozzá az Internethez).

 

Egy csapat részéről érkező kezdeményezések száma nincs korlátozva, viszont ezekből a legtöbb 2 kezdeményezés kaphat támogatást, amennyiben elegendő szavazatban részesül. Minden pályázathoz külön űrlap kitöltése szükséges a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal pályázati rendszerében.

 

Minden kezdeményezés magyar vagy román nyelven nyújtható be. A részvételi folyamat koordinátorai biztosítják, hogy az összes kezdeményezés ezek rövid leírása szintjén tanulmányozható legyen mind román mind pedig magyar nyelven, ellátva az ehhez esetlegesen szükséges fordítási feladatokat. A részvételi folyamathoz való széleskörű hozzáférés jegyében mind e szabályzat, mind a pályázati űrlap román és magyar nyelven egyaránt hozzáférhető és letölthető. Az űrlap kiegészítéseként minden csapatnak lehetősége van egy rövid egyperces videóban ismertetni kezdeményezését, amelyet az office@comonsepsi.ro címre vagy a Com’ON Sepsi Facebook oldalára lehet beküldeni a határidő végéig.

 

A folyamatban résztvevő közösségi facilitátorok (közösségi koordinátorok) személyesen, telefonon vagy online egyaránt elérhetők a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon szereplő adatok segítségével.

 

MÁSODIK FÁZIS. Technikai értékelés

 

Ebben a szakaszban a beregisztrált kezdeményezések ellenőrzése történik két szempont szerint: 

 

A: A kezdeményezés megvalósíthatósága szerint: minden nyilvános szavazásra bocsátott kezdeményezésnek valós határidőn belül megvalósíthatónak kell lennie. Az ellenőrzés mind a pályázási időszak alatt, mind a pályázatok leadásának határideje után is zajlik.

 

B: Támogatási kritériumok szerint:

 • A pályázat a szabályzatnak megfelelően, leadási határidő előtt érkezett be.
 • A kezdeményezés a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal felületén került feltöltésre és a pályázati űrlap alapján került beküldésre. 
 • A kezdeményezést egy olyan min. 3 személyből álló csoport javasolja, amelynek tagjai 14 és 35 év közöttiek.
 • A kezdeményezés Sepsiszentgyörgy területén valósul meg.
 • A kezdeményezés bérmentes, szabad hozzáférést nyújt a közösség tagjai számára a megszervezett tevékenységeken. 
 • A kezdeményezés tiszteletben tartja a Com’ON Sepsi elveit és értékeit.
 • A projekt tiszteletben tartja az említett pénzügyi kritériumokat.

 

Amennyiben egy kezdeményező csoport nem biztos abban, hogy az általa javasolt program tiszteletben tartja a fenti kritériumokat, ajánlott a kapcsolatteremtés egy facilitátorral (közösségi koordinátorral) még a pályázatok leadásának határideje előtt.

 

HARMADIK FÁZIS. Szavazás

 

A megvalósíthatónak és szabályosnak minősített kezdeményezések közösségi szavazás útján történő rangsoroláson esnek keresztül, ezen a közösség azon tagjai vehetnek részt, akik saját felelősségükre nyilatkozzák, hogy Sepsiszentgyörgyről származnak, illetve itt laknak, dolgoznak vagy tanulnak. A szavazási folyamat online zajlik, és a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon keresztül érhető el. 

 

Mikor zajlik a szavazás?

 

A szavazás 2022. július 13-án 12 órától augusztus 1-én 23 óra 59 percig zajlik. A szervezők fenntartják a szavazási időszak változtatásának jogát, előzetes tájékoztatás kötelezettségével.

 

Ki szavazhat?

 

Bármely személynek joga van szavazni, aki saját felelősségére sepsiszentgyörgyi lakosnak vallja magát. A szavazás előtt további információkat közlünk ennek folyamatáról. Különleges esetekben a szavazás előirányzott időszaka módosulhat.

 

Bármely személy szavazhat a Com’ON Sepsi részvételi folyamatban, megadva a nevét és a telefonszámát az első bejelentkezéskor.

 

A szavazó személy saját felelősségére nyilatkozik, hogy betöltötte 14. életévét a szavazás pillanatában, valamint azt, hogy milyen viszonya van Sepsiszentgyörgy várossal (Sepsiszentgyörgyön élek/tanulok/dolgozom, illetve Sepsiszentgyörgyről származom).

 

Egy személy legtöbb 10 kezdeményezést szavazhat meg. Egy kezdeményezés egy személy részéről legtöbb egy szavazatot kaphat. Egy leadott szavazat utólag nem vonható vissza.

 

Hogyan lehet szavazni?

 

A szavazás kifejezhető a comonsepsi.ro weboldalon (nyissa meg a SZAVAZÁS részt) a kezdeményezés részletes leírásának megnyitásával és a SZAVAZOK gomb megnyomásával. A platform mutatja a rendelkezésre álló szavazatok számát és azt a tényt, hogy a kezdeményezést a felhasználó már megszavazta (ha van ilyen). A szavazáshoz az érintett személynek be kell jelentkeznie a telefonszámmal és ellenőrzőkóddal való regisztrációt követően. 

 

A lépések leírása elérhető honlapunkon, a Szavazási útmutatóban.

 

Személyes adatok kezelése

 

A Facebook platform által letöltött személyes adatok a hitelesítéshez használt felhasználónév és a személy neve. A szavazó személyes jelszava nincs mentve. Ezeket az információkat a PONT Csoport biztonságos platformon tárolja HTTPS adatátvitellel. A személyes adatokat szigorúan tároljuk a leadott szavazatok figyelembevétele és a szavazatukat leadó személyek valódi kilétének ellenőrzése érdekében. 

 

A PONT Csoport GDPR szabályzata itt érhető el: 

https://ro.pontgroup.org/protectia-datelor/ 

 

NEGYEDIK FÁZIS. Díjazás

 

A nyertesek az online közönségi szavazás rangsorolás nyomán lesznek kiválasztva, és legkevesebb 30 díj kerül kiosztásra az alábbi 3 kategóriában:

 • minimum 24 díj a nyílt versenyen;
 • maximum 3 díj a hátrányos helyzetű fiatalok kategóriájában;
 • maximum 3 díj a 14-17 év közötti fiatalok kategóriájában.

 

A külön kategóriákban benevezett kezdeményezéseknek a szavazatait külön számoljuk. Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét tovább a külön kategória versenyének.  

 

Abban az esetben, ha 2 vagy több kezdeményezés azonos szavazatszámot ér el, a döntő kritérium a leendő látogatók száma.

 

A díjalap 78.000 lej, amelynek 10%-a elkülönítésrekerül egy-egy külön kategória kezdeményezéseire. Abban az esetben, ha a külön kategóriában kevesebb kezdeményezést neveznek be, mint az leendő díjak száma, és ennek következményében háromnál kevesebb díj osztódik ki, a fennmaradt díj összege nyílt verseny díjalapjához kerül át. 

 

Abban az esetben, ha a kiosztott 30 díj összértéke kevesebb, mint a díjalap, a fennmaradt összeg kiosztásra kerülhet a rangsorolásban soron következő kezdeményezési között a nyílt versenyben, beleértve a külön kategória kezdeményezéseit is egyenlő szavazatszám esetén. 

 

Abban az esetben, ha egy díjazott kezdeményezés visszalép megvalósítás fázisában vagy nem valósulhat meg bármilyen okból kifolyólag, a díj összegével a rangsorolásban soron következő kezdeményezés kerül díjazásra. 

 

 1. EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE

 

Maximálisan megítélhető összeg

 

A kezdeményező csoport egy pályázatának összköltségvetése 6.000 lej lehet. A Com’ON Sepsi részvételi folyamat által támogatott összeg maximális értéke 2.600 lej lehet. Nem létezik minimális korlát egy kezdeményezés költségvetésére vonatkozóan.

 

FIGYELEM: Amennyiben egy projekt költségvetése nagyobb, mint 2.600 lej, a csoport felelőssége az ezen érték fölötti anyagi alap biztosítása.

 

Igényelhető költségtípusok

 

A kezdeményező csoport által bemutatott költségeknek meg kell egyezniük a pályázati űrlapban javasolt tevékenységekkel. Amennyiben szükséges, a közösségi koordinátorok segítséget nyújtanak a kezdeményező csoportoknak a költségvetésük megtervezésében még a pályázatok online leadásának határideje előtt.

 

Nem választható költségtípusok:

 • alkohol, dohánytermék
 • területvásárlás
 • autóvásárlás
 • telefonszolgáltató előfizetés
 • fizetések vagy bármilyen más jövedelem a kezdeményező csoport tagjai számára

 

 1. A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

 

A támogatott kezdeményezések 2022. augusztus 3. – november 30. időszakban kerülnek megvalósításra. A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport azok az entitások, amely jogi hátteret biztosítanak a kezdeményezések megvalósításához. A kezdeményezések megvalósítása a következő folyamat szerint zajlik: 

 

 • A pénzbeli támogatás jogi formája a díj.

 

 • A díj folyósítására a végrehajtó és a kezdeményező közötti szerződés aláírása után kerül sor, amely szerződés keretén belül a felek megállapodnak a - szerződéshez csatolt költségvetési táblázatban szereplő - költségtételek végleges listájában, tevékenységekre lebontva.

 

 • A kezdeményezések támogatását a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület saját forrásokból, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, illetve városi tanács előfinanszírozásából, valamint egy, a BCR (Román Kereskedelmi Bank) által nyújtott szponzorkeretből biztosítja.

 

 • A díjakat a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület folyósítja vagy kézbesíti. Ez vagy készpénzben való fizetéssel, kifizetési bizonylattal, vagy a kezdeményező csapat képviselőjének hiteles bankszámlájára, átutalással valósul meg, a rendelkezésre álló anyagi források keretén belül. Amennyiben az adott időszakban nem áll rendelkezésre a szükséges pénzösszeg a részvételi folyamat intézményes keretében, a kifizetés a keret rendelkezésre állása pillanatában a lehető leghamarabb megtörténik.

 

 • A díjak átvételi okiratainak aláírása előtt, a kezdeményező csoport kötelezi magát, hogy a kezdeményezés megvalósításához szükséges összes jóváhagyást és jogi beleegyezést megszerezze. A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület együttműködik Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával az informális csoportok ezirányú segítésében. 

 

 • A Com’ON Sepsi keretén belül javasolt kezdeményezés megvalósítása a hivatalos képviselő révén az informális csoport felelőssége, ennek hivatalos képviselője révén. A megvalósítás során minden csoportnak be kell tartania a vizuális kommunikációra vonatkozó szabályokat, legyen szó online kommunikációról, bármilyen nyomtatott anyagról vagy az esemény helyszínéről (pl. partnerek, támogatók logóinak feltüntetése). 

 

 • Jelentésminta alapján az informális csoportnak tartalmi jellegű beszámolót szükséges leadnia a megvalósított kezdeményezésről, mely beszámolóhoz adott esetben képeket, újságcikkeket, online cikkeket stb. is csatol.

 

 • A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület kiegészítéseket kérhet a jelentéshez. 1. HASZNÁLATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 

Egy kezdeményező csoport és egy kezdeményezés regisztrálása a kiválasztási folyamatba maga után vonja ezen szabályzat feltételeinek fenntartások nélküli elfogadását, illetve a személyes adatok felvételét a Szervező saját adatbázisába. 

 

 1. KAPCSOLAT

 

További részletek a Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatról a www.comonsepsi.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comonsepsi.ro e-mail címen.

 

 1. ADATVÉDELEM 

 

A személyi adatokat a PONT Csoport gyűjti és dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása szolgál a személy személyazonosságának megállapítása, a jogi keret megállapítása és az adott személy részvételének elbírálása, ellenőrzés céljából történik, valamint a kommunikáció egyszerű és hatékony módjának megteremtése érdekében. A PONT Csoport vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat, kivéve, ha a jogszabályok kötelezik a személyes adatok rendelkezésre bocsátását. Az érintetteknek jogukban áll a PONT Csoport birtokában lévő adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokba való beavatkozáshoz (helyesbítés, törlés), ellenkezés (a hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása), a joguk van, hogy automatikus döntéseket nem tegyenek nevükben, és joguk az adatok hordozhatóságához és a bírósághoz forduláshoz. Az érintettek számára elismert jogok gyakorlása érdekében írásbeli kérvényt kell benyújtani, keltezéssel és aláírással, az office@pontgroup.org e-mail címen vagy a Horea út, 5/7 szám, Kolozsvár, Románia címen. A PONT Csoport vállalja, hogy a kért információkat a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül közli.

 

A PONT Csoport a személyes adatok védelmére vonatkozó általános politikája részletesebben megtalálható a következő linken: https://ro.pontgroup.org/protectia-datelor/ 

 

Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület által kezelt személyes adatok jogi keretének megállapítása a szerződéskötés során történik, és a szerződés mellékletét képezik majd. 

 

 1. OFFLINE ŰRLAP MODELL

 

A következő oldalakon megtekinthető űrlap-modell tájékoztatásként szolgál ahhoz az online űrlaphoz, amelyet a Com’ON Sepsi platformon tölthető ki.

 

FONTOS: Az űrlap modellként szolgál. Egy kezdeményezés csak akkor fogadható el, ha ez feltöltésre kerül a www.comonsepsi.ro weboldalon. Amennyiben bármely informális csoport számára akadály hárul a weboldalhoz való hozzáférésben (valamilyen típusú hátrányos helyzet), úgy a részvételi folyamat facilitátorai segítséget nyújtanak a kezdeményezés feltöltésében.

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • BCR
 • Friss FM
 • Sepsi Rádió
 • We Radio